|   Print deze pagina   |  Home Audiologie  |  Home VUmc  |  Route en contact VUmc  |
a  |  a  |  a
Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons betervisual

Introductie Audiologisch Centrum Hilversum

Het Audiologisch Centrum (AC) Hilversum biedt specialistische zorg aan patiënten met gehoor en/of spraak- en taalproblemen. Het doel van AC Hilversum is om mensen optimaal te laten functioneren in het dagelijks leven, ondanks slechthorendheid en/of spraak-taal problematiek.


Binnen het AC is een multidisciplinair team werkzaam, bestaande uit een audioloog, een akoepedist, een logopedist, een psycholoog, een maatschappelijk werker, een taalkundige en technici. Vanuit interdisciplinaire aanpak volgt dan een plan voor de verdere revalidatie en begeleiding met gedegen diagnostiek als basis.


AC Hilversum is een onderdeel van het Audiologisch Centrum van het VU medisch centrum (www.ac-vumc.nl). Ons multidisciplinair team werkt samen met kno-artsen uit de regio, waaronder artsen van de Van Linschoten Specialisten (www.vanlinschotenspecialisten.nl). Binnen het AC wordt gestreefd naar een gedifferentieerd zorgaanbod dichtbij huis. Indien nodig kan verdere diagnostiek en revalidatie op het AC van het VU medisch centrum plaatsvinden. Dit is ondermeer het geval bij de zorg op het gebied van cochleaire implantatie (www.ci-vumc.nl), de bone anchored hearing aid (BAHA) en ARBO.


AC Hilversum heeft contacten en samenwerking met andere regionale partijen, zoals ziekenhuizen, logopediepraktijken, GGD en audiciens. Het AC is lid van de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra (FENAC, www.fenac.nl).


Geef uw mening over uw behandelend
klinisch fysicus - audioloog

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl

Vind een Klinisch fysicus in Hilversum (NH)

Geef uw mening over het
Audiologisch Centrum

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl

Vind een Audiologisch centrum in Hilversum (NH)


Copyright VU medisch centrum 2017 Privacy | Disclaimer | Copyright | Webredactie