|   Print deze pagina   |  Home Audiologie  |  Route en contact AC Hilversum  |
visual

Privacy statement AC Hilversum

Uw privacy is u veel waard. Dat beseffen wij goed. Wij denken immers net zo over onze eigen privacy. In AC Hilversum hechten we veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Wanneer u patiënt bent bij AC Hilversum dan wilt u dat uw gegevens veilig zijn bij ons. En terecht.


Als u patiënt bij ons bent dan verwerken we persoonsgegevens van u. Dat is nodig om u de beste zorg te kunnen leveren. AC Hilversum maakt gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Personen die namens AC Hilversum toegang hebben tot uw gegevens zijn aan strikte geheimhouding gebonden.


Ook als u onze website bezoekt, verwerken we persoonsgegevens. Wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn, leest u hieronder. Informatie over het verwerken van uw gegevens bij een bezoek aan onze website leest u in ons Cookiebeleid.


Cookies

AC Hilversum gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld. Van bezoekers van de website wordt geen persoonlijke of gevoelige informatie opgeslagen. AC Hilversum houdt zich hiermee aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


De Nederlandse cookiewetgeving schrijft voor dat gebruikers van Nederlandse websites toestemming moeten geven voor het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website tijdelijk op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. AC Hilversum gebruikt deze cookies om het gebruiksgemak van de site te verbeteren.


De persoonlijke gegevens die u op de site invult, worden uitsluitend gebruikt om uw bericht af te handelen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit aan personen buiten AC Hilversum (voor welk doel dan ook) ter beschikking gesteld.

 

 

© 2023 AC Hilversum Privacy | Disclaimer | Copyright | Webredactie