|   Print deze pagina   |  Home Audiologie  |  Route en contact AC Hilversum  |
visual

Wachttijden per 21-1-2023

Intake kinderen gehoor tot 4 jaar circa 16 weken

Intake kinderen spraaktaal tot 4 jaar circa 16 weken

Intake kinderen gehoor vanaf 4 jaar circa 17 weken

Intake kinderen spraaktaal vanaf 4 jaar circa 17 weken

Gehoorintake volwassenen circa 22 weken

Tinnitusintake volwassenen > 7 maanden

De combinatie controle gehoor + controle/bijstelling van hoortoestellen bij volwassenen > 9 maandenVanwege oplopende wachttijden triëren we strenger. We geven voorrang aan kinderen en aan volwassenen met gehoorproblemen op het werk. Dat betekent dat de wachttijd fors toeneemt voor andere patiëntengroepen, zoals ouderen met gehoorproblemen en tinnitus.


De wachttijden zijn indicatief op de genoemde datum. Ze zijn steeds aan verandering onderhevig. Omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat de wachttijden oplopen of juist teruglopen. Aan de genoemde wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 © 2023 AC Hilversum Privacy | Disclaimer | Copyright | Webredactie