|   Print deze pagina   |  Home Audiologie  |  Home VUmc  |  Route en contact VUmc  |
a  |  a  |  a
Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons betervisual

Introductie Audiologisch Centrum Hilversum

Horen, verstaan en spreken zijn belangrijke communicatie-middelen van de mens. Het Audiologisch Centrum (AC) Hilversum biedt specialistische zorg aan kinderen en volwassenen met gehoor en/of spraak- en taal-problemen met als doel: optimaal kunnen functioneren in het dagelijks leven.


Binnen AC Hilversum is een multidisciplinair team werkzaam, bestaande uit audiologen, audiologie-assistenten, logopedisten, een psycholoog, een maatschappelijk werker en een taalkundige.


AC Hilversum is een nevenvestiging van het Audiologisch Centrum van het VU medisch centrum (www.ac-vumc.nl). Indien nodig kan verdere diagnostiek of revalidatie op het AC van VUmc plaatsvinden. Dit is het geval bij de zorg op het gebied van cochleaire implantatie en de zorg voor het jonge (0-4 jaar) slechthorende kind.


AC Hilversum heeft contacten en samenwerking met andere regionale partijen, zoals Van Linschoten Specialisten, Tergooi ziekenhuizen, logopediepraktijken, GGD en audiciens. Het AC is lid van de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra (FENAC, www.fenac.nl).


Geef uw mening over uw behandelend
klinisch fysicus - audioloog

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl

Vind een Klinisch fysicus in Hilversum (NH)

Geef uw mening over het
Audiologisch Centrum

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl

Vind een Audiologisch centrum in Hilversum (NH)


Copyright VU medisch centrum 2018 Privacy | Disclaimer | Copyright | Webredactie