|   Print deze pagina   |  Home Audiologie  |  Route en contact AC Hilversum  |
visual

Laatste bijgewerkt: 30-04-2020


Geachte patiënt van ons Audiologisch Centrum,


Welke zorg levert het audiologisch centrum tijdens de Corona epidemie?

Het audiologisch centrum gaat vanaf 11 mei met beperkte capaciteit weer patiënten zien. Een beperking van het aantal patiënten blijft voorlopig nodig om u en onze medewerkers te beschermen tegen een Corona besmetting en verspreiding van het virus te voorkomen.


Uw verwacht een afspraak of deze is uitgesteld: wanneer kunt u bij ons terecht?

De komende periode gaan wij eerst patiënten zien die wij zo snel mogelijk moeten helpen. Alle audiologische centra in Nederland hebben samen afspraken gemaakt welke patiëntengroepen voorrang krijgen. Wij houden ons aan die afspraken om te bepalen welke patiënten wij eerst gaan zien. Pas daarna gaan wij uitgestelde afspraken of nieuwe afspraken inplannen die minder spoed hebben. Wij houden daarbij zoveel mogelijk de volgorde aan waarop de afspraken plaats hadden moeten vinden. Houdt u er rekening mee dat afspraken later zullen plaatsvinden dan verwacht.


U krijgt vanzelf bericht wanneer wij u of uw kind kunnen zien. Heeft u intussen een vraag of probleem, neemt u dan contact met ons op (zie bereikbaarheid hieronder). Wij proberen u dan op afstand te helpen. U kunt niet zonder afspraak naar het ziekenhuis komen.


Welke maatregelen gelden er voor en tijdens een afspraak op het audiologisch centrum?

Als u de komende maanden een afspraak heeft of krijgt op het audiologisch centrum gelden er een aantal maatregelen:

 • U mag alleen naar het audiologisch centrum komen als u geen ziekteverschijnselen (zoals verkoudheid, hoesten, niezen, koorts) heeft en volgens de adviezen van het RIVM niet thuis hoeft te blijven.
 • Kom zoveel mogelijk alleen naar een afspraak. Is dit een probleem voor u, neemt u dan maximaal 1 begeleider mee.
 • Kom niet te lang van te voren naar het audiologisch centrum zodat u niet lang in de wachtruimte hoeft te wachten.
 • Bij de ingang van het ziekenhuis wordt u waarschijnlijk gescreend op ziekteverschijnselen. Het kan zijn dat u een mondkapje uitgereikt krijgt.
 • Onze medewerkers houden zoveel mogelijk 1.5 meter afstand en komen alleen bij u in de buurt als dat echt nodig is.
 • Onze medewerkers vragen u bij de start en na afloop van de afspraak de handen te reinigen met handenalcohol.
 • Wij volgen voor het houden van afstand en het toepassen van hygiënemaatregelen landelijke leidraden.

Waar kunt u terecht met vragen of problemen?

Het audiologisch centrum is gewoon bereikbaar. In onderstaande bijlagen leest u waar u terecht kunt met vragen of problemen. Ook staan er tips en adviezen die gelden in uw situatie.

Let u daarom goed op welke bijlage voor u van toepassing is:

 • Bijlage 1: voor nieuwe patiënten die naar ons Audiologisch Centrum verwezen zijn, maar nog geen afspraak hebben gehad (volwassenen en kinderen)
 • Bijlage 2: voor (ouders van) slechthorende kinderen met of zonder hoortoestellen die al bekend zijn op ons Audiologisch Centrum
 • Bijlage 3: voor (ouders van) kinderen met spraak-taalproblemen die al bekend zijn op ons Audiologisch Centrum
 • Bijlage 4: voor volwassenen met hoortoestellen of een beengeleidingshoortoestel (BCD of BAHA) die al bekend zijn op ons Audiologisch Centrum

Tot wanneer duren de Corona maatregelen?

Het is niet bekend tot wanneer wij maar een beperkt aantal patiënten kunnen zien. Deze maatregel zal in ieder geval de komende maanden gelden. Zodra er verandering in komt zullen wij dit op deze website vermelden.


Tot slot

Wij hopen u in deze bijzondere tijd alsnog zo goed mogelijk te helpen. Wij bedanken u in ieder geval voor uw begrip en geduld.


Vriendelijke groeten,


Fenna Ebbens en Theo Goverts

(hoofd AC locatie AMC)(hoofd AC locatie VUmc)
© 2020 AC Hilversum Privacy | Disclaimer | Copyright | Webredactie