|   Print deze pagina   |  Home Audiologie  |  Route en contact AC Hilversum  |
visual

Geachte patiënt van ons Audiologisch Centrum,

De Corona epidemie heeft gevolgen voor de zorg die de audiologische centra van het Amsterdam UMC op locaties AMC en VUmc kunnen leveren. In deze brief brengen wij u daarvan op de hoogte. U kunt deze informatie ook vinden op onze website https://www.vumc.nl/zorg/expertisecentra-en-specialismen/audiologisch-centrum.htm. Voor meer algemene informatie over Corona en het Amsterdam UMC verwijzen wij u naar de website van het ziekenhuis: https://www.vumc.nl/info-corona.htm.


Welke zorg levert het audiologisch centrum tijdens de Corona epidemie?

Het audiologisch centrum is gesloten voor reguliere afspraken. Dit is nodig om u en onze medewerkers te beschermen tegen een Corona besmetting en verspreiding van het virus te voorkomen. Alleen in uitzonderingen nodigen wij patiënten uit om naar het audiologisch centrum te komen. Heeft u een vraag of probleem, neemt u dan eerst contact met ons op. Wij proberen u dan op afstand te helpen. U kunt niet zonder afspraak naar het ziekenhuis komen.


Waar kunt u terecht met vragen of problemen?

Het audiologisch centrum is gewoon bereikbaar. In onderstaande bijlagen leest u waar u terecht kunt met vragen of problemen. Ook staan er tips en adviezen die gelden in uw situatie.

Let u daarom goed op welke bijlage voor u van toepassing is:

  • Bijlage 1: voor nieuwe patiënten die naar ons Audiologisch Centrum verwezen zijn, maar nog geen afspraak hebben gehad (volwassenen en kinderen)
  • Bijlage 2: voor (ouders van) slechthorende kinderen met of zonder hoortoestellen die al bekend zijn op ons Audiologisch Centrum
  • Bijlage 3: voor (ouders van) kinderen met spraak-taalproblemen die al bekend zijn op ons Audiologisch Centrum
  • Bijlage 4: voor volwassenen met hoortoestellen of een beengeleidingshoortoestel (BCD of BAHA) die al bekend zijn op ons Audiologisch Centrum

Tot wanneer duren de Corona maatregelen?

Het is niet bekend tot wanneer de maatregelen gaan duren. De maatregelen gelden in ieder geval tot en met vrijdag 24 april, maar kunnen nog verlengd worden. Houdt u onze website in de gaten voor het actuele nieuws. Wij werken onze website wekelijks bij.


Tot slot

Wij hopen u in deze bijzondere tijd alsnog zo goed mogelijk te helpen. Wij bedanken u in ieder geval voor uw begrip en geduld.


Vriendelijke groeten,


Fenna Ebbens en Theo Goverts

(hoofd AC locatie AMC) (hoofd AC locatie VUmc)
© 2020 AC Hilversum Privacy | Disclaimer | Copyright | Webredactie