|   Print deze pagina   |  Home Audiologie  |  Route en contact AC Hilversum  |

Introductie Audiologisch Centrum Hilversum


Horen, verstaan en spreken zijn belangrijke communicatie-middelen van de mens. Het Audiologisch Centrum (AC) Hilversum biedt specialistische zorg aan kinderen en volwassenen met gehoor en/of spraak- en taal-problemen met als doel: optimaal kunnen functioneren in het dagelijks leven.


Binnen AC Hilversum is een multidisciplinair team werkzaam, bestaande uit een klinisch-fysicus audioloog, klinisch linguïst, master of audiology, bachelor of audiology, audiologieassistent, logopedist, maatschappelijk werker en psycholoog.

AC Hilversum is een zelfstandig Audiologisch Centrum. Voor vakinhoudelijk beleid en werkwijze wordt samengewerkt met het Universitair Audiologisch Centrum (UAC) van de afdeling KNO / hoofd-halschirurgie van Amsterdam UMC, locatie VUmc.


AC Hilversum is actief op het gebied van innovatie van zorg in samenwerking met de leerstoel Auditief Functioneren en Participatie. AC Hilversum is een erkende uitbreiding van de opleiding tot klinisch fysicus audioloog van AC Amsterdam UMC, locatie VUmc binnen het cluster Noord Holland.


AC Hilversum heeft contacten en samenwerking met andere regionale partijen, zoals Bergman Clinics KNO, Tergooi ziekenhuizen, logopediepraktijken, GGD en audiciens. Het AC is lid van de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra (FENAC, www.fenac.nl).

© 2023 AC Hilversum Privacy | Disclaimer | Copyright | Webredactie